میگم که، ما اینجا هرچقدر از ایرانی بودن خودمون احساس حقارت میکنیم(!)، اونها، –دقیقن برعکس– متوهمند. https://t.co/JOkKUIPcVR

2015-2016 Mokum.place