دیشب داشتم «شرینک» رو میدیدم، یه جاش اومده بود بستنی بخره، بیمارش هم اومده بود بقالی، سوپراستار بود نمیتونست بستنی بخوره. صحنه بعد …