آدمی که باید بستری بشه، میاد میشینه ۱۴۰ کاراکتر به ۱۴۰ کاراکتر، تمام دنیا رو تحلیل میکنه.

2015-2016 Mokum.place