عصبانی‌تر از اون هستم، که به خوشبختی فکر کنم. ولی خب … https://t.co/jivCun0OHm