تحکم و تمسخر رو از نصف توییتری‌ها بگیری، دیگه هیچی برای قانع کردن طرف مقابل ندارند.
البته فقط در توییتر نیست کلا در جماعت ایرانیه ‎· پریســــا