پرسید اختلالات خواب داری؟ گفتم نه، اختلالات بیداری دارم.