User avatar

بایکوش و هانیبال از شرارت‌های زیرآبی دبستان میگن،‌اما من عضو یه گنگ ۳نفره با رده‌بندی نظامی بودم، که دوتای دیگه در ابتدایی ترک تحصیل کردند!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10