سلام
علیک ‎- مرتضی
@imorteza: اینطوریه؟ ‎- Samane *:)
آره. به همین راحتی ‎- مرتضی