سلام
علیک ‎· مرتضی
@imorteza: اینطوریه؟ ‎· Samane *:)
آره. به همین راحتی ‎· مرتضی