اینجا چقد فرفره...خیلی، خیلی.
ملی عزیزم :)) ‎· sayeh
سلام ملیحه عزیز ‎· elahep8387
ساب میکنی ملیح جان ‎· elahep8387
سلام الهه جان.حتما عزیزم ‎· ملیحه سادات
اسرین کو؟ جاش خیلی خالیه ‎· SaeedTheGiraffe ?
خیلی جاش خالیه.کلا کم پیداست ‎· ملیحه سادات
شما اگه دستت میرسه مراتب نارضایتی مارو بهش ابراز کن:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چشم.حتما ‎· ملیحه سادات
باتشکر ‎· SaeedTheGiraffe ?