اینجا چقد فرفره...خیلی، خیلی.
ملی عزیزم :)) ‎- sayeh
سلام ملیحه عزیز ‎- elahep8387
ساب میکنی ملیح جان ‎- elahep8387
سلام الهه جان.حتما عزیزم ‎- ملیحه سادات
اسرین کو؟ جاش خیلی خالیه ‎- SaeedTheGiraffe ?
خیلی جاش خالیه.کلا کم پیداست ‎- ملیحه سادات
شما اگه دستت میرسه مراتب نارضایتی مارو بهش ابراز کن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چشم.حتما ‎- ملیحه سادات
باتشکر ‎- SaeedTheGiraffe ?