مرغ از قفس پرید :دی
کی از قفس پرید؟ هانن؟! ‎- Dr.RoHo
#شام :دی ‎- alimgn
قضیه ی همون مزاحمه ست. میگم بعدا. شام و اینا نداره اصلا ‎- ملیحه سادات
@ghamehejraan: اسم آدرس بدین جنازه تحویل بگیرین :دی ‎- Dr.RoHo
ندارم ‎- ملیحه سادات