مرغ از قفس پرید :دی
کی از قفس پرید؟ هانن؟! ‎· Dr.RoHo
#شام :دی ‎· alimgn
قضیه ی همون مزاحمه ست. میگم بعدا. شام و اینا نداره اصلا ‎· ملیحه سادات
@ghamehejraan: اسم آدرس بدین جنازه تحویل بگیرین :دی ‎· Dr.RoHo
ندارم ‎· ملیحه سادات