فید زدن اینجا مثل این میمونه که آدم بلند بلند با خودش حرف بزنه، بعدم شونه هاش رو بی اعتنا بندازه بالا.
یک مقاله چند وقت پیش منتشر شده بود که میگفت اونهایی که با خودشون حرف میزنند دیوونه نیستن بلکه باهوشترن :دیhttps://www.psychologytoday.com/articles/201505/the-voice-reason ‎· eddie
امیدوارم کردید :دی @eddie ‎· ملیحه سادات