اوا سایه ، هلو مای فرند. چطوری؟
بونسواق مونمی ‎- sayeh
دلم برات تنگ شده. ذوق کردم بیداری ‎- ملیحه سادات
عزیزم.... بیدار شدم اومدم اینجا ‎- sayeh
دایرکت عمومی :)) ‎- Dr.RoHo
دکتر :) ‎- sayeh