اوا سایه ، هلو مای فرند. چطوری؟
بونسواق مونمی ‎· sayeh
دلم برات تنگ شده. ذوق کردم بیداری ‎· ملیحه سادات
عزیزم.... بیدار شدم اومدم اینجا ‎· sayeh
دایرکت عمومی :)) ‎· Dr.RoHo
دکتر :) ‎· sayeh