میخوام برم خونه ی دوستم، دفعه ی اوله، نمیدونم چی براش بگیرم. نمیدونم برای خودش هدیه بگیرم یا برای پسرش
شیرینی بخر که همه با هم بخورند ‎- yol
شکلات همه رو شاد میکنه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام خانوم یل. خوبید؟:* @yol ‎- ملیحه سادات
پیشنهاد خوبیه.ممنون @saeedgreen ‎- ملیحه سادات