سه نقطه کمه ، حرف بیش از ایناست.
کامنت دیزیبل :))) / در ضمن سلام ‎- Dr.RoHo
سلام :) ‎- ملیحه سادات