سه نقطه کمه ، حرف بیش از ایناست.
کامنت دیزیبل :))) / در ضمن سلام ‎· Dr.RoHo
سلام :) ‎· ملیحه سادات