تا به کی یک سره یک ریز نباشی شب و روز؟ هان؟هان؟
ابد ‎- amineh
همین.همین. ‎- ملیحه سادات
الله اکبر! ‎- ابوهدی
چی شد؟ ‎- ملیحه سادات
قشنگ بود. به وجد اومدم. ‎- ابوهدی
کجایی نیستی ‎- sayeh