تا به کی یک سره یک ریز نباشی شب و روز؟ هان؟هان؟
ابد ‎· amineh
همین.همین. ‎· ملیحه سادات
الله اکبر! ‎· ابوهدی
چی شد؟ ‎· ملیحه سادات
قشنگ بود. به وجد اومدم. ‎· ابوهدی
کجایی نیستی ‎· sayeh