چطوری میشه عکس گذاشت همراه نوشته؟ نشد که
1 - Upload attachment / 2- chose or drop file / 3 - انتخاب تصویر / 4 - upload / 5 نوشته / 6 - اینتر :) ‎· Dr.RoHo
میشه عکس رو آپلود کن نوشته رو هم بنویس بعد پست کن ‎· دختر حوا
ممنون.ممنون ‎· ملیحه سادات