چرا اینجا پرنده پر نمیزنه؟ دو ساعت باشی 5 تا فید میبینی!
زمان مناسبی نیومدید . شب شنبه و فردا صبح همه میرن سر کار . دیشب میومدین خیلی ها بودن ‎- Dr.RoHo
من هرشب اومدم همین بود :/ ‎- ملیحه سادات
@ghamehejraan: خب شما به وقت آفریقا میایید . ساعت تون رو به وقت ایران یا آمریکا کوک کنید که حداقل یه بخشی از کاربرا با شما همزمان حضور داشته باشند :دی ‎- Dr.RoHo