چرا اینجا پرنده پر نمیزنه؟ دو ساعت باشی 5 تا فید میبینی!
زمان مناسبی نیومدید . شب شنبه و فردا صبح همه میرن سر کار . دیشب میومدین خیلی ها بودن ‎· Dr.RoHo
من هرشب اومدم همین بود :/ ‎· ملیحه سادات
@ghamehejraan: خب شما به وقت آفریقا میایید . ساعت تون رو به وقت ایران یا آمریکا کوک کنید که حداقل یه بخشی از کاربرا با شما همزمان حضور داشته باشند :دی ‎· Dr.RoHo
:دی ‎· ملیحه سادات