Thomasmann » posted to Thomasmann and gif
O no?
uhm. forse no ‎- ironicmokum
vero? ‎- Thomasmann