ffozli » posted to girlsgirlsgirls
Glamour friday night.