همتون گلید و همتونو دوست دارم و از در کنارتون بودن خوشحالم
بعضیام که نیستن جاشون بد خالیه مثل پرامتیوس :| ‎· greendove
لیتل هم :"" ‎· آویسا