Avatar for greendove
وزیر راه‌و‌شهرسازی: ما نزدیک به ۵ میلیون فقیر در پیرامون مجموعه شهری تهران بزرگ با ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر جمعیت داریم. از جهت انواع بزه‌ها هم نیازی به گفتن نیست. وجود از هم‌گسیختگی اجتماعی و بحران هویت در تهران و دیگر شهرهای ایران هم نیاز به اثبات ندارد. Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1013369/#ixzz40FsoDVCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place