Avatar for greendove
مشاهدات میدانی من از شعبه ای که توش بودیم و تازه تونستیم(بعد از لغو آماده باش) برگردیم خونه بدین شرح است:
Comment
یکبار دیگر بیلاخ بزرگ ملت به این شخص ‎· greendove
Comment
اینو من دیشب فرستادم در حالیکه خیلی ها گرخیده بودن ‎· greendove

2015-2018 Mokum.place