دو تا نکته: یکی این‌که فونت‌ش باید تاهوما بشه؛ دو این‌که بشه اکانت توئیتر رو وصل کرد اینجا
ای بابا؛ ایمیل‌مون رو چی جوری عوض کنیم ‎· ـهابیلـ
سر فرصت یه استایل براش می‌نویسیم ‎· وحید معمولی