توی سایت حلال کن نوشته هر نسخه شهرزاد چهار تومن، توی سایت اصلی شهرزاد کیفیت معمولی رو زده ۲ تومن؛ چی کار کنیم حالا؟