سرماخوردم، صبحانه نخوردم، سرکار نرفتم. چه خوبه فرفر.
امروز؟ جمعه؟ حسنی شدی؟ :)) ‎- آیــــه!
تعطیلات نداریم ما قدرتی خدا، مگر مریض شیم ‎- hachure
به من چه ربطی داره آیه؟ :D ‎- حســـــــنے
:))) ‎- آیــــه!