سرماخوردم، صبحانه نخوردم، سرکار نرفتم. چه خوبه فرفر.
امروز؟ جمعه؟ حسنی شدی؟ :)) ‎· آیــــه!
تعطیلات نداریم ما قدرتی خدا، مگر مریض شیم ‎· hachure
به من چه ربطی داره آیه؟ :D ‎· حســـــــنے
:))) ‎· آیــــه!