Avatar for hachure
تصادف شده بود. راننده وسط جاده افتاده بود، بقیه تو سر و کله شون میزدن.
Comment
لعنتی صحنه ش از ذهنم نمیره. ‎· hachure
Comment
یه بار تو نوجونی چنین صحنه ای دیدم، تا مدتهاااااااا ذهنم درگیر بود ‎· رهــــــــرو™

2015-2018 Mokum.place