اینجا احساس پیری می‌کنم. نه حوصله فید نه بحث نه هیچ. گاهی لایکی.
آهنگ بذار خب ‎· رفیع
هاردم نیست. باشه، حوصله‌ی اونم نیست. ‎· hachure