ول کنم کار و زندگی رو برم سفر. یکسال، دو سال.
نمی‌دونم از کجا بخورم فقط. ‎· hachure