آقا اینجا چجوریاس ؟
مثل فرفر تقریبا ‎· M∂s♥ud
جالبه پرایویت مرایویت هم داره ؟ از کجا بفهمیم کیا درخواست دادن ؟ استخر داره ؟ فیک داره ؟ و کلی سوال دیگه @masoud ‎· © حاج مهدی
همه رو داره . اگه پرایوت نیستی درخواست ساب نداری و همه سابت کردن. پرایوت تو ستینگه درخواست ساب هم سمت راست پایین میاد ‎· M∂s♥ud
اینم بچه ها به فارسی راه انداختن https://mokum.place/help ‎· M∂s♥ud
سلام ‎· منفی سی
سر کار گذاشتی ملت ره؟ ‎· منفی سی