Avatar for hajimahdi
آقا اینجا چجوریاس ؟
Comment
مثل فرفر تقریبا ‎· M∂s♥ud
Comment
جالبه پرایویت مرایویت هم داره ؟ از کجا بفهمیم کیا درخواست دادن ؟ استخر داره ؟ فیک داره ؟ و کلی سوال دیگه @masoud ‎· © حاج مهدی
Comment
همه رو داره . اگه پرایوت نیستی درخواست ساب نداری و همه سابت کردن. پرایوت تو ستینگه درخواست ساب هم سمت راست پایین میاد ‎· M∂s♥ud
Comment
اینم بچه ها به فارسی راه انداختن https://mokum.place/help ‎· M∂s♥ud
Comment
سلام ‎· منفی سی
Comment
سر کار گذاشتی ملت ره؟ ‎· منفی سی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10