Avatar for hajimahdi

آقا اینجا چجوریاس ؟

Comment

مثل فرفر تقریبا

 ‎· M∂s♥ud
Comment

جالبه پرایویت مرایویت هم داره ؟ از کجا بفهمیم کیا درخواست دادن ؟ استخر داره ؟ فیک داره ؟ و کلی سوال دیگه @masoud

 ‎· © حاج مهدی
Comment

همه رو داره . اگه پرایوت نیستی درخواست ساب نداری و همه سابت کردن. پرایوت تو ستینگه درخواست ساب هم سمت راست پایین میاد

 ‎· M∂s♥ud
Comment

اینم بچه ها به فارسی راه انداختن https://mokum.place/help

 ‎· M∂s♥ud
Comment

سلام

 ‎· منفی سی
Comment

سر کار گذاشتی ملت ره؟

 ‎· منفی سی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10