ستینگ متینگ نداره نه؟ :))) کلا رو هواس
با موبایل نمیبینمش :))) ‎- HΛMΞD PiANiST
:)) ‎- شاپور