ستینگ متینگ نداره نه؟ :))) کلا رو هواس
با موبایل نمیبینمش :))) ‎· HΛMΞD PiANiST
:)) ‎· شاپور