الان دولوپر این سایت O_O مونده که چه خبره؟؟ چرا حمله شده؟ :))