میگما... فیسبوک نفهمه اینجا وجود داره؟؟ :|
مياد ميخره ميبندتش :( ‎· afrodit