یکی یکی دارم بچه‌های قدیمی فرفر رو پیدا میکنم :)) خیلی خوبه
البته اکثرا توی توییتر هم هستن ولی اینجا یه چیز دیگه اس ‎· HΛMΞD PiANiST