یه کاری کردین که هر بار من کلمه "مرسی" رو میبینم منتظرم "اه" هم بعدش بنویسین
:))) ‎· soshyans