تقریبا یک ماه شد نیومدم اینجا. خجالت بکشید یه دایرکت هم ندارم