بذار از نگاهت همین چند ساعت واسه من بمونه / با این چند ساعت چراغهای این خونه روشن بمونه / حالا که نمیشه تمام تو سهم من و زندگیم شه / بذار چند ساعت نگاهم این عشقو با چشمات سهیم شه