شیر نداره ولی :|
شیر فرفر هم به درد نمیخورد! ‎- مـِـهدی❆
اون خدابیامرز همه چیش خوب بود. بدی نداشت :)) ‎- Hamed