خوب چیزی که دستگیرم شد اینه که اینجا نسخه تغییر یافته کلون اوپن سورس فرندفید یا همون پپیاتکاست. http://pepyatka.com
سایت freefeed.net هم برای همیناست ‎- Hamed
تا کی دووم می‌آره؟ :)) ‎- فوهاد صا.
Nope, this site has nothing to do with pepyatka. ‎- псы в рапиде
فکر نکنم بیشتر از ۳-۴ ماه :)) ‎- Hamed
ولی پپیاتکا اوپن سورسه. می‌شه بهش امید داشت همیشه ‎- Hamed
Thanks @squadette ‎- Hamed
صاحب سایت جوابتو داد؟ فارسی رو چجوری فهمید؟ ‎- حســـــــنے

2015-2016 Mokum.place