دوباره بی‌خوابی، دوباره از کار و زندگی افتادن، دوباره فرفر
نامردا داشتم ترک می‌کردم :)))) ‎- Hamed
:)))) من همه‌ی کارای مهمی که داشتم در زندگی یادم رفت اصن ‎- Horizon
من یه کار مهم رئیسم صب گفت انجام بدم الان تازه رسیدم بهش :))) ‎- Hamed
:))))) ‎- پرنده مهاجر
:))) ‎- Horizon