لامصب انگار برگشتیم خونه خودمون. اینقدر که توش راحتیم
آره بابا آدم با خیال راحت کامنت می گذاره ‎- ardvisoor