اگه روابط پنهان حوسین با داف‌های ترک نبود عمرا اینجا کشف نمی‌شد
چقدر گفتش ما غافل بودیم ‎- Hamed
کشف نشدم :( ‎- حوسین
تو کریستف کلمب اینجایی :))) ‎- Hamed
یا زهرا :)))) ‎- حوسین