سلبریتی‌های توییتر رو نمیارید اینجا؟؟
این توییتر چرا اینقدر نچسب شده آخه ‎- Hamed