از ۱۰ ماه پیش به اینور که فرفر رفته کلی اتفاقات خوب و بد برام رخ داد و اصلا یه آدم دیگه شدم. کاش دوباره برگردم به همون دوران قبل
باز شدن اینجا برای من یکی خیلی مهمه ‎- Hamed