اونقدر یکدفعه همه چی خوب شد که همش می‌ترسم نکنه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشه
منم مشکوکم مرده باشیم حالیمون نیست :))) ‎- Vivavida
لاست ‎- Horizon
به خدا :))). نکنه خوابه بیدار بشیم :| ‎- Hamed
تحریما رو دارن بر میدارن :| ‎- novid