ش ب خ
دلم برای شب به خیر گفتن تو فرفر هم تنگ شده بود ‎- Hamed

2015-2016 Mokum.place