نوید بیا تو دایرکت بگو این مازراتی چیه؟؟ :)))
سرویس کردی همه جا :))) ‎- Hamed
شات آپ بیبی :))))))))) ‎- novid
نه جدی خوب چیه ؟؟ :)))) ‎- Hamed