آقا صاحاب سایت هم خوشش اومد از استایله :))
درباره لوگوی فرفر چیزی نگفت :))) ‎- Mamad
کلی گفت دیگه :)) ‎- Hamed
نگفت جمع کنیم بریم؟:)) ‎- نونی
هنوز نه :| ‎- Hamed
صاحبش کو کجاس؟ :)))) ‎- novid
همون فید اصلی :))) ‎- Hamed
نوید واستا عکسای ترکیه رو بذارم :)) ‎- Hamed