نوید در حال کشیدن دست نوازش بر سر گربه‌های مظلوم استانبول
داره یتیم نوازی میکنه؟ ‎- hadi
الان گربه‌های استانبول چی می‌کشن تو بمب و سرما :( ‎- Hamed