من نمی دونم شما چطوری تاهوما رو تحمل می کنید. مزخرف ترین و بدترین فونت ممکن برای فارسیه
قدیما تو انجمن ایرماگ یه طراح فونت بود. یادش بخیر چقدر فحش می دادیم به تاهوما :)) ‎- Hamed