من فقط نمی‌فهمم اینا از جون ما چی‌می‌خوان که اینجا هم ولمون نمی‌کنن. ۸۸ کم از فرفر دستگیر کردن؟
آخوند نو اندیش فرفر که تو توییتر روی واقعی خودش رو نشون داد و کنار دانشطلب فعالیت می‌کرد دوباره اومده اینجا برگرده تو نقش سابق خودش ‎- Hamed